English Deutsch Italiano Hrvatski
 
CJENIK TEČAJA - 2021
Dive City: ( cijena po osobi )
  PROBNI URON SA PLAŽE 488.00 kn 65.00 €  
  PROBNI URON SA BRODA - (Brodski izlet uključeno u cijenu) 488.00 kn 65.00 €  
  SCUBA UPDATE 670.00 kn 88.00 €  
  CHECK DIVE 305.00 kn 40.00 €  
 
PADI tečajevi: ( cijena po osobi )
  SCUBA DIVER 1900.00 kn 250.00 €  
  JUNIOR OPEN WATER DIVER 2740.00 kn 360.00 €  
  OPEN WATER DIVER 2740.00 kn 360.00 €  
  SPECIALJNOSTI - ( 1 Specijanost; Noćno, Navigacija, Dubinsko, Olupine, itd.) 1445.00 kn 190.00 €  
  ADVANCED OPEN WATER DIVER 1980.00 kn 260.00 €  
  RESCUE DIVER 2740.00 kn 360.00 €  
  EFR 915.00 kn 120.00 €  
  NITROX 1295.00 kn 170.00 €  
  DIVEMASTER - Voditelj ronjenja 5930.00 kn 780.00 €  
 
SSI Tečajevi : ( Cijena po osobi )
  JUNIOR OPEN WATER DIVER 2740.00 kn 360.00 €  
  OPEN WATER DIVER 2740.00 kn 360.00 €  
  SPECIALJNOSTI - ( 1 Specijanost; Noćno, Navigacija, Dubinsko, Olupine, itd.) 1445.00 kn 190.00 €  
  SPECIALITY DIVER - ( 2 Specialnosti ) 2585.00 kn 340.00 €  
  ADVANCED ADVENTURER 1980.00 kn 260.00 €  
  STRESS & RESCUE DIVER 2775.00 kn 370.00 €  
  NITROX DIVER 1295.00 kn 170.00 €  
  MASTER DIVER - (4 Specijalnosti + Stress & Rescue) 4105.00 kn 540.00 €  
  DIVE CONTROL SPECIALIST 4560.00 kn 600.00 €  
 
 
CJENIK RONJENJA - 2021
Ronjenje brodom: ( u cijeni je uključeno punjenje boce i voditelj ) ( cijena po osobi )
  1 Uron brodom 220.00 kn 29.00 €  
  Poludnevni uron sa broda (2 urona) 415.00 kn 55.00 €  
  Ronjenje na olupini Peltastis (1 Uron) 220.00 kn 29.00 €  
  Noćni uron brodom - (Min. 6 ronioca) 305.00 kn 40.00 €  
  Vožnja brodom za neronioce. 90.00 kn 12.00 €  
  Poludnevni izlet brodom za neronioce 190.00 kn 25.00 €  
 
Ronjenje uz obalu: ( u cijeni je uključeno samo punjenje boce ) ( cijena po osobi )
  uron sa plaže 152.00 kn 20.00 €  
  Noćni uron sa plaže - (min. 4 ronioca) 230.00 kn 30.00 €  
  Pratnja za uron sa plaže 76.00 kn 10.00 €  
  Pratnja za noćni uron sa plaže 115.00 kn 15.00 €  
 
Paketi ronjenja: ( u cijeni je uključeno punjenje boce i voditelj ) ( cijena po osobi )
  Na upit! 0.00 kn 0.00 €  
 
 
IZNAJMLJIVANJE OPREME
Iznajmljivanje opreme: ( cijena po osobi )
  Boca 46.00 kn 6.00 €  
  Olova 20.00 kn 2.50 €  
  Najam opreme (po komadu) 53.00 kn 7.00 €  
  Najam kompletne ronilačke opreme 220.00 kn 29.00 €  
  Ronilački Kompjuter 76.00 kn 10.00 €  
 
 
PUNJENJE BOCE
Punjenje boce : (cijena po boci)
  Zrak 76.00 kn 10.00 €  
  Nadoplata za Nitrox (EAN32) 40.00 kn 5.00 €  
  Nadoplata za NITROX (EAN 32) 300 Bar 57.00 kn 7.50 €  
  Nadoplata za punjenje do 300 Bar 23.00 kn 3.00 €  
 
 
 
 
Usluge oslobođene plaćanja PDV-a temeljem odredbe članka 90. stavka 2. Zakona.
 
 
 
 
 


 
Copyright © Dive City, 2018. All rights reserved.